Colofon

De website van het Centrum Beeldende Kunst Zuidoost is gebouwd door Skybox Conceptual Design Amsterdam. De website is volledig responsive, dat wil zeggen dat hij op alle beeldresoluties werkt. Meer informatie: s.balgobind@amsterdam.zuidoost.nl