Algemeen

 1. In het pand mogen maximaal 15 bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Het maximum aantal bezoekers is gebaseerd op anderhalve meter afstand. Vooralsnog wordt uitgegaan van 1 bezoeker per 10 vierkante meter netto vloeroppervlak;
 2. Het maximum aantal bezoekers wordt door onze medewerkers gemonitord door middel van bezoekerskaarten. Deze worden bij binnenkomst uitgereikt en dienen weer ingeleverd te worden  bij de uitgang;
 3. Bij gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius) mag men CBK Zuidoost niet bezoeken;
 4. Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar CBK Zuidoost te komen indien sprake is van een gezelschap. Onder een gezelschap wordt verstaan: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten;
 5. Artikelen uit de cadeaushop mogen alleen met pin/contactloos worden betaald;
 6. Groepsrondleidingen, -arrangementen en groepsactiviteiten vinden vooralsnog geen doorgang;
 7. Bezoekers houden anderhalve meter afstand van medewerkers en andere bezoekers die niet behoren tot hun eigen gezelschap;
 8. Volg altijd de hygiënemaatregelen;
 9. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers;
 10. Vanwege de maatregelen is er tijdelijk geen garderobe beschikbaar;
 11. Gebruik het toilet alleen indien nodig;
 12. Medewerkers behouden zich verder het recht voor bezoekers, leveranciers of medewerkers toegang tot CBK Zuidoost te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand. Tevens kunnen bezoekers die zich niet aan dit protocol houden verzocht worden hun bezoek te beëindigen en het pand te verlaten;

 

Looproute

13. De ingang bevindt zich aan de voorzijde/ straatkant van CBK Zuidoost;
14. In het pand geldt een looproute. Volg deze zoals is aangegeven;
15. Bezoekers verlaten het pand via de uitgang aan de tuinzijde;

 

Hygiëne

16. Bezoekers reinigen hun handen bij de ingang van het pand;
17. Medewerkers reinigen tussentijds contactoppervlakten en aanraakpunten;
18. Eventuele koptelefoons en andere audioapparatuur worden na ieder gebruik gereinigd;
19. Bij de uitgang krijgen bezoekers de mogelijkheid hun handen weer te reinigen;
20. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM:

  1. Was je handen na contact handelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn;
   20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren handdoek of blazer. Gooi papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak. – Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest;
  2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  3. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilnisbak;
  4. Was daarna je handen;
  5. Schud geen handen;
  6. Houd 1,5 meter afstand van anderen.