Welkom op de website van het Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

Deze website is eigendom van CBK Zuidoost. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De website van CBK Zuidoost en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. CBK Zuidoost is niet aansprakelijk voor enige schade van welk aard dan ook die verkregen is via deze website en de in deze website vermelde informatie van en links naar andere websites.

De website van CBK Zuidoost en de inhoud hiervan is beschermd door het auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht. Zonder schriftelijke toestemming van CBK Zuidoost is het niet toegestaan deze website en de inhoud hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan, bewerken of verspreiden. Elk gebruik dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.

Copyright
Copyright@ 2014 Centrum Beeldende Kunst Zuidoost, Anton de Komplein 120, 1102 DR, Amsterdam. Alle anderen merken, geregistreerde merknamen en/of afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.