Artist Talk: Afro-religie in de kunst

september 18, 2019 1:37 pm

Tijdens deze artist talk gaat gast-curator Raul Balai in gesprek met Frederick Calmes, Jaasir Linger en Monika Dahlberg  bij wie Afro-religie een rol in hun werk speelt. Over wat voor hen de waarde is van religie en spiritualiteit, welke rol het speelt in hun leven en welke plek het heeft in hun werk.

Op zaterdag 5 oktober organiseert CBK Zuidoost een kunstcafé als onderdeel van de Black Achievement Month: artist talk Afro-religie in de kunst. Presentatie: Raul Balai, gastcurator van de tentoonstelling Mental! gaat in gesprek met Frederick Calmes en andere kunstenaars bij wie Afro-religie een rol speelt in hun werk.

Inloop: 13:30u
Aanvang: 14 uur
Einde: 16 uur

Gratis entree
Locatie: Anton de Komplein 120, 1102 DR Amsterdam

AANMELDEN VERPLICHT: S..BALGOBIND@CBKZUIDOOST.NL OVV ARTIST TALK

Eén van de kunstenaars die onderdeel is van de expositie Mental! is Frederick Calmes. Geboren op Haïti en op Curaçao opgevoed, woont en werkt hij tegenwoordig in Amsterdam. Hij praktiseert de Afro-Haïtiaanse religie Voodoo en heeft een sterke geloof in de realiteit van vorige levens. Hij noemt zichzelf een “gastheer” voor de meerdere kunstenaars die in hem leven, waaronder Hiro Kami, Darcko Koi, Jack Noir, KonKonshu en Freda Alexandra. Mental! is de eerste expositie waarbij een totaal overzicht wordt getoond van al deze verschillende kunstenaars.

Er zijn vele niveaus en vormen van mental slavery. Over het algemeen vinden deze hun oorsprong in het westers kolonialisme en de daarbij behorende slavernij. Deze systemen vormen onder andere de basis voor hoe onze economie georganiseerd is, hoe maatschappelijke klassen zich tot elkaar verhouden, hoe we omgaan met sekseverschillen en gender, heersende schoonheidsidealen en zijn de geboortekamer van de huidige concepten van ras en racisme. Ook op het gebied van de religie en spiritualiteit zien we dat de invloed van de koloniale periode ervoor zorgt dat onze blik sterk is gekleurd. Velen zien Afro-religie zoals bijvoorbeeld Winti, Condomblé of Voodoo nog steeds als afgoderij of fout.

De expositie Mental! gebruikt muziek en clip-cultuur als spiegel van de beeldende kunst, om te laten zien hoe mental slavery, en vooral het verzet daartegen, een rol speelt in het werk van zowel de muzikanten als de beeldend kunstenaars. Deelnemende kunstenaars zijn: AiRich, Vesuhely Americaan, Marcel van den Berg, Sara Blokland, Jesper Buursink, Frederick Calmes, Monika Dahlberg, Brian Elstak, Lionstorm en Shertise Solano

Gastcurator: Raul Balai. Van 30 augustus t/m 19 oktober in CBK Zuidoost.

Tags : , , , , , , , , , , , , ,

Commententaren zijn gesloten.

 
Corona protocolVoor een veilig en verantwoord bezoek aan CBK Zuidoost

Ten tijde van COVID-19 is dit protocol opgesteld. Lees dit protocol alvorens een bezoek aan ons te brengen. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM inzake COVID-19.