Basispakket Zuidoost Beeldend

juni 22, 2015 1:27 pm

CBK Zuidoost heeft Zuidoost Beeldend, het basispakket Beeldende Vorming verder ontwikkeld en biedt dit basisscholen aan voor het schooljaar 2015-2016. Scholen kunnen lessen inkopen, die zowel op de school zelf als in de CBK-werkplaats gegeven kunnen worden. Het uitgangspunt voor Zuidoost Beeldend is herkenbaarheid: de visuele cultuur in en van Amsterdam Zuidoost. Kortom, alle soorten ‘beelden’ die Zuidoost rijk is vormen het startpunt voor een gevarieerd lesprogramma met een ruime keuze aan bouwstenen. Met Zuidoost Beeldend speelt CBK Zuidoost in op het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie van de gemeente Amsterdam.

Visuele geletterdheid verhogen van kinderen in Zuidoost
Amsterdam Zuidoost staat in de Nederlandse cultuur voor een een unieke mengcultuur. De visuele cultuur van Zuidoost is een optelsom van een bonte verzameling aan beelduitingen en beeldinformatie afkomstig uit diverse culturele, etnische en sociale groeperingen. Zaken als globalisatie, migratie, internet, straatcultuur en culturele mengvormen zijn – net als in andere steden en gebieden op de wereld – van invloed op de visuele cultuur van Amsterdam Zuidoost.

De mensen en hun geschiedenis zorgen samen met de architectuur, uitingen van populaire beeldcultuur, nieuwe media, immaterieel en materieel erfgoed voor een kenmerkende Zuidoost mix.
En hoewel het dus gaat om een unieke mengcultuur kan deze goed met het reguliere, traditionele beeldende begrippenkader geduid worden. Dat is precies hetgeen het lesprogramma ‘Zuidoost Beeldend’ doet.

Dit programma wil de visuele geletterdheid van het kind in Zuidoost verhogen. Eerst door het herkenbare en nabije te analyseren en bespreken, waarbij ook de bronnen in de landen van herkomst worden meegenomen. Daarna door (beeld-)vergelijkingen te maken met beelden in Amsterdam, Nederland en de rest van de wereld. En vervolgens door zelf aan de slag te gaan om zo het geleerde te verinnerlijken.

De 5 Categorieën
Het curriculum ‘Zuidoost Beeldend’ vertrekt vanuit een vijftal categorieën die op hun beurt weer een ordening kennen namelijk van concreet naar abstract. Het gaat om:

•    Het straatbeeld van Zuidoost
Dit zijn de visuele zaken te zien op straat in Zuidoost die vaak het resultaat zijn van het materiële en immateriële erfgoed van de samenleving van Zuidoost.
Van ‘zwart haar’ tot affiches op straat, van de Shopperhal tot kleding.

•    De sculpturen en gebouwen van Zuidoost
Dit omvat enerzijds alle fysieke kunstwerken op straat in Zuidoost maar tegelijkertijd ook de architectuur en de specifieke stedenbouwkundige context van Zuidoost.
Van Anton de Kom tot het hekwerk HomeSweetHome van het Bijlmer Sport Park; van de hoogbouw in het Bijlmermuseum tot het ING Bankgebouw nabij Station Bijlmer Amsterdam Arena.

•    Interculturele beeldaspecten van Zuidoost
Dit zijn herkenbare beeldelementen als vormen, kleuren en compositie die – hoe herkenbaar ook – voor elke specifieke subcultuur / bevolkingsgroep in Zuidoost een eigen betekenis hebben.
Van de betekenis van de kleuren rood en wit tot de manier waarop een compositie plat of ruimtelijk wordt geïnterpreteerd.

•    Migratiegeschiedenissen van Zuidoost
Dit zijn de diverse migratiegeschiedenissen die Zuidoost kent en inspiratiebron zijn voor diverse culturele uitingen en ook voor beeldend kunstenaars.
Van familieverhalen rond migratie in het algemeen tot de trans-Atlantische slavernij.

•    Kunsttentoonstellingen en kunstenaars in Zuidoost
Dit zijn de tijdelijke actuele beeldende kunsttentoonstellingen te zien in CBKZO of op andere Zuidoost locaties met tegelijkertijd ook aandacht voor de kunstenaar en zijn/haar inspiratiebronnen. Een jaarlijks wisselend palet aan kunstuitingen en kunstenaars.

Voor meer informatie over Zuidoost Beeldend kunt u contact opnemen met:
Delano Mac Andrew, stafmederwerker Educatie & Participatie: 020- 2525401

Tags : , , , , ,

Commententaren zijn gesloten.