Bestuursleden gezocht voor stichting CBK Zuidoost

mei 23, 2017 3:06 pm

CBK Zuidoost is op dit moment nog onderdeel van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost. Per 1 januari 2018 zal CBK Zuidoost verder gaan als zelfstandige stichting.

CBK Zuidoost zoekt daarom:

een voorzitter (een dynamische ‘verbinder’ met kijk op organisatievraagstukken)

een penningmeester (een financieel specialist)

3 overige bestuursleden (met een specifiek profiel; zie hieronder)

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en bij voorkeur uit 5 leden en is belast met het besturen van de stichting, het houden van toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en het met raad en daad terzijde staan van de directie. Het bestuur komt tenminste vier maal per jaar in vergadering bijeen. Van deze vier bijeenkomsten is er één bijeenkomst gericht op evaluatie, hier wordt over het eigen functioneren gesproken. De eerste keer worden de bestuursleden in functie benoemd door het college van B&W van Amsterdam, daarna benoemt het bestuur zelf. Uitgangspunt voor de bezetting van het bestuur is, dat de samenstelling wordt gekenmerkt door diversiteit (vrouw – man, leeftijd, culturele achtergrond, ervaring en specifieke deskundigheid). Voor bestuursleden is een vacatie beschikbaar conform de regeling Governance Code Cultuur.

 

Algemeen profiel

Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten en vaardigheden:

 • bestuurlijke ervaring en / of zijn bekend met het werken binnen een Stichting met het Bestuursmodel.
 • aantoonbare affiniteit met de inhoudelijke doelstelling van CBK Zuidoost.
 • integer
 • analytisch en kritisch, met voldoende oog voor oplossingsgerichtheid.
 • gezond verstand en besluitvaardig.
 • strategisch denkvermogen.
 • communicatieve vaardigheden gericht op samenwerken en verbinden.
 • betrokkenheid bij mens en organisatie

Alle bestuursleden beschikken over een specifieke deskundigheid die aanvullend is aan het geheel.

Kandidaten hebben de volgende deskundigheden, al dan niet gecombineerd bij één persoon:

 • een kunstenaar of curator die door het werk dat hij of zij maakt aantoonbaar affiniteit heeft met de (artistiek) inhoudelijke uitgangspunten van CBK Zuidoost
 • een jurist die als generalist kan adviseren over allerlei formele, juridische aspecten die spelen binnen een culturele onderneming.
 • een marketeer / communicatie specialist met ervaring in branding & marketing
 • feeling met het gedachtengoed of binding met Amsterdam Zuidoost
 • ervaring op het gebied van ondernemerschap/ werkgever/manager en de daarbij horende risico’s.
 • ervaring als fondsenwerver/sponsoring

 

Over CBK Zuidoost
Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (CBK Zuidoost) programmeert hedendaagse beeldende kunst vanuit een interculturele invalshoek en brengt – op verschillende locaties – een breed en divers publiek in contact met actuele beeldende kunst. Het programma van CBK Zuidoost omvat: tentoonstellingen, kunstopdrachten, educatie – en participatie activiteiten, een artist-in-residence en een kunstuitleen met cadeau winkel. CBK Zuidoost is een platform waarop met beeldende kunst de discussie over maatschappelijke ontwikkelingen wordt gevoed. Ook is de instelling een aanjager voor het versterken van de culturele infrastructuur in het stadsdeel Zuidoost en legt zij actief verbindingen tussen het lokale -en het grootstedelijke culturele veld van Amsterdam.  De vestigingsplek en het publiek van CBK Zuidoost geven richting aan de inhoud van het programma. De instelling is aldus een ‘community based’ initiatief dat een programma realiseert van grootstedelijke betekenis..

 

Reageren?
Voor belangstellenden is een informatiepakket beschikbaar, inclusief een uitgebreider profiel. Hiervoor en voor verdere  informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de selectiecommissie, Nico Bot, 06-48137784 of n.bot@amsterdam.nl. Uw sollicitatie kunt u tot en met 18 juni 2017 indienen via dit emailadres. Wilt u in uw reactie aangeven op welke functie u reageert?

Tags : , , , , , , , ,

Commententaren zijn gesloten.