Boek Ridders in de Bijlmer te koop

februari 2, 2015 3:18 pm

Het boek ‘Ridders in de Bijlmer’ is vanaf 18 december te koop bij CBK Zuidoost voor  €24,95. Ridders in de Bijlmer, geschreven door Evert van Voskuilen, vertelt het verhaal van Zuidoost en wat er aan voorafging vanuit een ruimtelijk perspectief.

Geïnteresseerden kunnen dit boek ook online bestellen door een mailtje te sturen naar Lucy Hooft, l.hooft@amsterdam.nl
Hier komen €8,60 portokosten bij (PostNL heeft de tarieven per 1 januari 2015 verhoogd!). Vermeld in je mail ook je naw-gegevens en telefoonnummer.
Het totaalbedrag van €33,55 kan overgemaakt worden op onze rekeningnummer: NL14ABNA0895366568 tnv CBK Zuidoost.
Zodra de betaling binnen is, verzenden we het boek.

Met andere ogen
Stadsdeelbestuurder Emile Jaensch vond het belangrijk dat de onbekende geschiedenis van de Bijlmer werd beschreven: “We zijn vergeten dat er een geschiedenis vooraf ging aan Amsterdam Zuidoost sinds de vernieuwing van de Bijlmer. Maar wat weten we er eigenlijk van? Als we ons bewust zijn van de lange en bewogen geschiedenis van Amsterdam Zuidoost, kijken we misschien met andere ogen naar dit gulle gebied. Meer bewustzijn van het gemeenschappelijke verleden versterkt de verbondenheid die we vandaag de dag met elkaar voelen. Het maakt dat we de grond waarop we leven nog meer koesteren. En wat we koesteren, zullen we uiteindelijk ook beter beheren en waarderen.”

Over Ridders in de Bijlmer
Evert van Voskuilen werkte van 1987 tot aan zijn pensioen in 2013 als stedenbouwkundige voor stadsdeel Zuidoost. Zijn persoonlijke interesse voor oude kaarten en geschiedenis én zijn belangstelling voor schrijven, bleken een gouden combinatie. In Ridders in de Bijlmer voert Van Voskuilen de lezer op de trekschuit mee langs de 17e en 18e eeuwse buitenplaatsen van gefortuneerde Amsterdammers, gunt ons een kijkje in militaire forten en maakt ons deelgenoot van de stedenbouwkundige discussies die bij de bouw, sloop en vernieuwing van de Bijlmer een rol hebben gespeeld.

IMG_20141216_152138

 

Tags : , , , ,

Commententaren zijn gesloten.

 
Corona protocolVoor een veilig en verantwoord bezoek aan CBK Zuidoost

Ten tijde van COVID-19 is dit protocol opgesteld. Lees dit protocol alvorens een bezoek aan ons te brengen. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM inzake COVID-19.