Building Conversation | A Fair Share of Utopia

september 1, 2020 11:01 am

Op vrijdag 18 september aanstaande organiseert CBK Zuidoost in samenwerking met Building Conversation de eerste publieke programmering rondom de tentoonstelling A Fair Share of Utopia.
Op twee momenten gaat het publiek op een ludieke manier met elkaar in gesprek over de inhoud van deze tentoonstelling als ook de centrale vraag:

Kun je je eigen belangen opzijzetten en echt vechten voor een betere wereld in het belang van volgende generaties, of is het makkelijker als je je voorstelt dat jij zelf ook onderdeel uitmaakt van die onbekende toekomst?

Wil je mee doen?
Meld je dan uiterlijk woensdag 16 september aan bij Sharda Balgobind: s.balgobind@cbkzuidoost.nl
Er kunnen maximaal 15 mensen per ronde meedoen.
PROGRAMMA
Ronde 1: 1,5 uur
15:30 uur: inloop CBK Zuidoost
16:00 uur: start met het Vlak
16:45/17:00 uur: Visual Thinking Strategy en Het gesprek voor twee
17:30 uur: einde / break
(bijna vol!)
Ronde 2: 1,5 uur
17:45 uur: inloop CBK Zuidoost
18:00 uur: start met het Vlak
18:45/19:00 uur: Visual Thinking Strategy en Het gesprek voor twee
19:30 uur: einde
We sluiten af met een kleine borrel.

Building Conversation
Building Conversation is een platform voor dialogical art, dat zich toelegt op de ontmoeting tussen kunst, gesprek en samenleving.

Binnen de dialogical art beweging, die in de jaren ’70 is ontstaan, wordt het gesprek zelf als kunstwerk opgevoerd. In het licht van deze politiek geëngageerde kunstpraktijk ontwikkelt Building Conversation performances die zijn geïnspireerd op bestaande gesprekspraktijken van over de hele wereld; van indigenous communities in Nieuw-Zeeland en Canada, tot Occupy, Facebook en het wortelnetwerk van bomen. Zie ook: https://buildingconversation.nl/conversations/ voor een overzicht van de gesprekken die Building Conversation in de afgelopen zes jaar heeft ontwikkeld.

Building Conversation Amsterdam
In 2019 en 2020 staat het team in verschillende wijken van Amsterdam; vier keer een maand lang. In 2019 was dat in Oost en Noord. In 2020 stonden Zuidoost en Nieuw West op de agenda. Ivm Corona is Nieuw West naar 2021 verplaatst en zal de editie van Zuidoost in september van dit jaar plaatsvinden. Gedurende vier vrijdagen staan het team op verschillende plekken in Zuidoost en trekken ze samen op met partners in de wijk. Deze partners zijn: OBA en Imagine IC, TAAK en Wij Amsterdam Zuidoost en CBK Zuidoost. Met elk van deze partners programmeren ze een aantal gesprekken in relatie tot een tentoonstelling of een thema in relatie tot een specifieke doelgroep.

Voor dit traject hebben zij verschillende korte gespreksvormen ontwikkeld die zowel binnen als buiten gevoerd kunnen worden en waar deelnemers makkelijk in kunnen stappen:

Het Vlak | Tijden: 16:00, 18:00 uur | 12 deelnemers| 30 a 45 minuten | T/o CBK buiten
Op een vlak van 3 bij 3 meter wordt door de deelnemers een gesprek gevoerd aan de hand van een opstelling met grote objecten, die om het vlak staan opgesteld. Het gesprek kan gaan over de verhouding mens-natuur, over de verhouding tussen rijk en arm, over machtsverhoudingen etc. Aan het begin van een gesprek (bijvoorbeeld over de relatie mens – natuur) wordt iemand gevraagd een object te kiezen dat voor hem/haar de natuur weergeeft, en het een plek te geven op het nog lege vlak. De volgende deelnemer wordt gevraagd om een object op te stellen dat de mens representeert.

Steeds opnieuw worden de bestaande verhoudingen bevraagd: hoe ervaar jij de verhoudingen, waar fixeert de verhouding zich, waar komt het op spanning en waar zit mogelijke beweging/verandering?

VTS | Tijden: 16:45, 18:45 | 7 personen| 20 minuten  | verschillende werken – A Fair Share of Utopia
Geïnspireerd door de Visual Thinking Strategy ontwikkelen we een gespreksvorm waarin mensen met elkaar in gesprek gaan terwijl ze gezamenlijk kijken naar een visueel werk. Hiervoor willen we werk van lokale beeldend kunstenaars inzetten. De VTS is ontwikkeld door het MOMA in New York als een tool om met elkaar naar kunst te kijken en verschillende perspectieven op het werk naast elkaar te laten bestaan. Met de aanwezigen gaan we eerst in gesprek naar aanleiding van een van de werken. Steeds opnieuw zijn dezelfde drie vragen leidend: “Wat gebeurt er in dit beeld?”, “Wat maakt dat je dat zegt?”, “Wat gebeurt er nog meer?”

Gesprek voor 2 | 2 personen | 10 minuten | Op de stoep bij het CBK
In een gespreksvorm gebaseerd op de Appreciative Inquiry van David Cooperrider nodigen we mensen uit om elkaar te interviewen over een voor hen belangrijke persoonlijke ervaring. Bijvoorbeeld een bijzondere ontmoeting met een onbekende; een moment waarop het je lukte je uit te spreken en de ander bereid was te luisteren; een moment waarop je onvermoede overeenkomsten hebt ervaren tussen jou en de ander. Door deze ervaringen te delen en uit te diepen ontstaat een gezamenlijk narratief waarop je verder kan bouwen, want zoals Cooperrider stelt, “De verhalen die we over onze ervaringen vertellen, beschrijven niet een werkelijkheid, maar creëren die.”


Building Conversation Team
Gespreksleiders: Daan ’t Sas (Artistieke kern Building Conversation) Elias Simonse (o.a. Keti Koti Dialoog Tafels) en Jörgen Gario (o.a. Poetry Circle)

Dit publieke programma maakt onderdeel uit van de Tentoonstelling A Fair Share of Utopia
Een samenwerking tussen Nest Den Haag en CBK Zuidoost Amsterdam
Te zien t/m 22 november 2020 

Commententaren zijn gesloten.

 
Corona protocolVoor een veilig en verantwoord bezoek aan CBK Zuidoost

Ten tijde van COVID-19 is dit protocol opgesteld. Lees dit protocol alvorens een bezoek aan ons te brengen. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM inzake COVID-19.