Presentatie schetsvoorstellen Nelson Mandela Gedenkteken

april 13, 2019 3:49 pm

Op zaterdag 11 mei vindt de presentatie plaats van de drie schetsvoorstellen van het Nelson Mandela Gedenkteken in de OBA op het Bijlmerplein. De stad Amsterdam wil het mentale erfgoed van Mandela eren met een gedenkteken in de vorm van een kunstwerk in de Bijlmermeer, in het daar gelegen Nelson Mandelapark.
De ambitie is een kunstwerk van hoge artistieke kwaliteit met internationale allure dat door een breed publiek wordt gewaardeerd.
Iedereen is van harte welkom om deze publieke presentatie bij te wonen. Let wel: aanmelden is verplicht en kan t/m 9 mei ivm beperkte beschikbaarheid.

Datum: zaterdag 11 mei
Tijd: 18 tot 20 uur
Locatie: OBA, Bijlmerplein 393, 1102 DK Amsterdam
Aanmelden kan door een maitje te sturen naar: s.ubro@cbkzuidoost.nl

CBK Zuidoost als procesbegeleider
CBK Zuidoost is door Stadsdeel Zuidoost / Gemeente Amsterdam gevraagd om het proces van realisatie te coördineren.

Van een longlist van 150 kandidaten heeft een onafhankelijke kunstcommissie 3 kunstenaars geselecteerd die op 11 mei hun schetsvoorstellen gaan presenteren tijdens een theatrale informatiebijeenkomst bij Imagine IC – vaste samenwerkpartner van CBK Zuidoost – gevestigd in de lokale OBA Bijlmerplein. De kunstenaars zijn Dineo Seshee Bopape, Mohau Modisakeng en Sokari Douglas Camp, zie  foto’s hiernaast. Bij het keuzeproces welke kunstenaar uiteindelijk het Nelson Mandela Gedenkteken mag gaan uitvoeren, is gekozen voor een gerichte vorm van inspraak voor bewoners. De kunstcommissie maakt de finale keuze. Voorafgaand aan hun keuze krijgt het publiek – de inwoners van Zuidoost én natuurlijk ook de inwoners van Amsterdam – de mogelijkheid om tijdens de presentatie te reageren op de plannen van de kunstenaars.

Na de presentatie hebben de 3 kunstenaars tot 1 juli de tijd om hun schetsvoorstellen bij te stellen en in te dienen bij de kunstcommissie.
Hierna maken zij de keuze wie de opdracht zal gaan uitvoeren

Tags : , , , , , , , , , , , , , , ,

Commententaren zijn gesloten.