Docenten Beeldende Vorming uitgenodigd!

oktober 6, 2015 9:35 am

CBK Zuidoost staat niet stil; er gebeurt een hoop! Om leerlingen in contact te blijven brengen met kunst & cultuur hebben wij een mooi aanbod ontwikkeld:

–    de leerlijn Zuidoost Beeldend*
–    het buitenschools talentontwikkelingstraject Atelier CBK Zuidoost
–    commerciële workshops voor kinderen/jongeren
CBK Zuid-Ooost Amsterdam
Wilt u meer weten? Speciaal voor docenten Beeldende Vorming en Cultuurcoördinatoren organiseren wij een presentatie over onze educatieprogramma’s. Hierin willen we samen met u nagaan welke bijdrage onze programma’s kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw leerlingen.

U bent van harte uitgenodigd op woensdag 4 november om 13.00 uur. De bijeenkomst duurt ongeveer 1 uur.

*Zuidoost beeldend is het aanbod van CBK Zuidoost voor het Basispakket beeldende vorming. De leerlijn is ontstaan in reactie op het ‘Raamleerplan Beeldend Onderwijs’ opgesteld door Mocca Expertisenetwerk Cultuureducatie. Zij heeft in opdracht van de Gemeente Amsterdam – op papier – een structuur ontwikkeld voor basisscholen en culturele organisaties om te werken aan een curriculum ‘Beeldend’ binnen het Kunst- en Cultuureducatie programma van een basisschool.

Graag uw komst aanmelden bij Delano Mac Andrew: d.mac.andrew@amsterdam.nl.

Tags : , , , , , , , , , , , , ,

Commententaren zijn gesloten.

 
Corona protocolVoor een veilig en verantwoord bezoek aan CBK Zuidoost

Ten tijde van COVID-19 is dit protocol opgesteld. Lees dit protocol alvorens een bezoek aan ons te brengen. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM inzake COVID-19.