Zuidoost beeldend; wereldstad – wereldkunst

februari 8, 2016 5:52 pm

Dit jaar heeft CBK Zuidoost een cursorisch programma ontwikkeld als binnenschoolse activiteit voor het basisonderwijs. Met dit pakket reageert CBK Zuidoost op het Basispakket Educatie Beeldend opgesteld door Mocca Amsterdam. Kosten van één module uit het Basispakket zijn: €75,- uitgaande dat de school zelf een kunstenaars /vakdocent heeft die het uitvoert of € 350,- uitgaande van een in te huren vakdocent die CBK Zuidoost regelt. Het pakket is per direct af te nemen bij CBK Zuidoost. Meer informatie: Delano Mac Andrew. voorkant pdf

Bekijk hier de PDF: Zuidoost Beeldend Wereldstad-Wereldkunst

Andere binnenschoolse activiteiten
Op het gebied van de binnenschoolse activiteiten is er een aanbod losse projecten; aansluitend bij de kunstuitleencollectie of ons tentoonstellingsprogramma of eerder gerealiseerde standaardprojecten die kant en klaar zijn (bijvoorbeeld het beeldend lespakket in relatie tot Anton de Kom of het lespakket Echte Helden 2de Wereldoorlog). Deze programma’s waarbij scholen bij ons op bezoek komen zijn gratis.

CBK Zuidoost levert diensten voor de hele keten educatie. Dat wil zeggen programma’s voor:
–    binnenschoolse educatie beeldende vorming voor het primair en voortgezet onderwijs
–    brede school / naschoolse educatie beeldende vorming
–    buitenschoolse educatie beeldende vorming die overgaat in talentontwikkeling.

Van oudsher was CBK Zuidoost van ‘het kijken naar en praten over’ actuele beeldende kunst. De laatste jaren ontwikkelen we naast receptieve beeldende vorming ook meer en meer programma’s voor actieve beeldende vorming waarbij leerlingen en deelnemers daadwerkelijk aan de slag gaan; al dan niet met een vakdocent/kunstenaar. Eigenlijk gaat het nu vooral om programma waarbij en het actieve en het receptieve met elkaar verbonden worden.

 

 

 

 

 

 

Tags : , , , , , , ,

Commententaren zijn gesloten.

 
Corona protocolVoor een veilig en verantwoord bezoek aan CBK Zuidoost

Ten tijde van COVID-19 is dit protocol opgesteld. Lees dit protocol alvorens een bezoek aan ons te brengen. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM inzake COVID-19.