Lespakketten

CBK Zuidoost biedt diverse interculturele lespakketten aan voor basisscholen en voortgezet onderwijs. Scholen kunnen alleen het lespakket afnemen of naar wens ook een verzorgd pakket inclusief docent. Neem voor meer informatie contact op met info@cbkzuidoost.nl ovv informatie lespakketten.

Nieuw! Lespakket Keti Koti – maak je eigen poster

Hoe zorg je ervoor dat fouten uit het verleden niet worden herhaald? Door erover te blijven praten en leren. Daarom herdenken we en daarom is het belangrijk dat dat herdenken structureel gebeurt.

CBK Zuidoost wil het slavernijverleden blijvend onder de aandacht houden met onder andere een speciaal ontwikkelde lessenserie voor de bovenbouw van het primair onderwijs. Kinderen gaan zelf aan de slag: ze maken een poster over Keti Koti.

Aanleiding
De aanleiding is het boek Ala sma tori, Keti Koti Verbeeld van Maartje Jaquet. Het boek bevat alle portretten die de kunstenaar maakte voor het gelijknamige project ter gedachtenis aan het slavernijverleden. In 2022 stelde ze de portretten ten toon bij Open Space Heesterveld van CBK Zuidoost, samen met de verhalen van en over de geportretteerden – deze zijn ook opgenomen in het boek.

Slavernijverleden
In 2023 stond de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën in de belangstelling omdat dat toen officieel 150 jaar eerder gebeurde voor Curacao en Suriname. In 1863 ging de wet van kracht maar in 1873 was het feitelijk ook zover. In de koloniale gebieden is de slavernij overigens op verschillende momenten afgeschaft. Op St. Maarten gebeurde dit ‘al’ in 1848; op het Franse deel van het eiland was de slavernij al afgeschaft en vluchtten veel slaafgemaakte personen – logischerwijs – naar het Franse deel. In sommige onder indirect bestuur staande delen van Nederlands-Indië bleef de slavernij bij de sultanaten voortbestaan. Op het eiland Soembawa duurde dit tot 31 maart 1910; op Samosir zelfs tot 1914.

Over de lessenserie
In de lessenserie worden leerlingen uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met Keti Koti door een poster te maken. De lessenserie bestaat uit drie lesmomenten:

Les 1 (1 uur): een interactieve introductie van Maartje Jaquet o.a. over de afschaffing van de slavernij, de reden waarom zij haar boek heeft gemaakt, waarom iedereen in Nederland deze dag moet gedenken, de verschillende namen waaronder deze dag bekendstaat bijvoorbeeld: Keti Koti, Emancipation Day, Dia di Lucha pa Libertat.

Les 2 (1,5 uur): het maken van een poster met de opgedane kennis uit les 1. Deze les wordt verzorgd door een andere beeldend kunstenaar. De leerlingen leren hun boodschap om te zetten in beeld en tekst en maken o.a. gebruik van zelfgemaakte verfmiddelen. Ook gaan zij in op zaken als lettertypen, belijning, schaduwwerking, etc.

Les 3: presentatie van de posters op school o.l.v. de eigen klassenleerkracht.

Kosten en voorwaarden
De kosten bedragen € 100, –  per klas
De school zorgt zelf voor de te gebruiken materialen (graag overleg met CBK Zuidoost)

Meer informatie:
Delano Mac Andrew: d.macandrew@cbkzuidoost.nl

Lespakket Nelson Mandela Gedenkteken

Het Nelson Mandela Gedenkteken vormt een mooi startpunt voor het gesprek met leerlingen over de (koloniale) connectie tussen Nederland en Zuid-Afrika, apartheid, Nelson Mandela, de huidige Born Free-generatie in Zuid-Afrika, burgerschap & activisme en de betekenis van heldendom. Het lespakket is geschikt voor de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het pakket bestaat uit 3 lessen van ongeveer 60 minuten. Het lespakket kost €150,-. Door de sponsoring van stadsdeel Zuidoost – de gemeente Amsterdam, Rotary Club Amsterdam Zuidoost en Rotary Amsterdam International is het mogelijk gemaakt voor scholen om de eerste 6 lespakketten gratis weg te geven. Interesse? Stuur dan een mailtje naar info@cbkzuidoost.nl ovv lespakket Nelson Mandela. Wees er snel bij!

1. Vandaag schijnt de zon…

Schrijver, vrijheidsstrijder en verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland: Anton de Kom (1898- 1945) neemt een belangrijke positie in de geschiedenis van Suriname en sinds kort ook van Nederland. Sinds juni 2020 is de Kom toegevoegd aan de Canon van Nederland. Zijn bekendste werk is Wij Slaven van Suriname.

CBK Zuidoost heeft een informatief lespakket ontwikkeld over Anton de Kom, genaamd ‘Vandaag schijnt de zon…’ Dit lespakket is tot stand gekomen in opdracht van Stadsdeel Zuidoost Amsterdam, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis, Ida Does Productions en CBK Zuidoost.

Neem hier het lespakket af.

Neem voor meer informatie contact op met info@cbkzuidoost.nl ovv informatie lespakket Vandaag schijnt de zon.

Vandaag schijnt de zon, deel 1
Vandaag schijnt de zon, deel 2
Vandaag schijnt de zon, deel 3

2. Slavernij

Het thema Slavernij krijgt steeds meer aandacht in onze samenleving, ook in het onderwijs. Er is meer vraag naar lessen over slavernij. Onze lespakketten dragen bij aan intercultureel onderwijsprogramma. CBK Zuidoost heeft een lespakket ontwikkeld voor basisscholen om het thema Slavernij op te nemen in hun programma. Het lespakket kan bijvoorbeeld gebruikt worden in de aanloop naar Keti Koti op 1 juli. Interesse? Neem voor meer informatie contact op met info@cbkzuidoost.nl ovv informatie lespakket Slavernij.

Lees hier meer over het lespakket Slavernij.

3. Zuidoost Beeldend: wereldstad – wereldkunst

Als uitgangspunt voor ‘Zuidoost Beeldend’ is gekozen voor herkenbaarheid: de visuele cultuur in en van Amsterdam Zuidoost. Kortom, alle soorten ‘beelden’ die Zuidoost rijk is, zijn het startpunt voor een gevarieerd lesprogramma met een ruime keuze aan bouwstenen.

Kosten van één module uit het Basispakket zijn: €75,- uitgaande dat de school zelf een kunstenaars /vakdocent heeft die het uitvoert of € 350,- uitgaande van een in te huren vakdocent die CBK Zuidoost regelt.

Neem hier het pakket af.

Neem voor meer informatie contact op met info@cbkzuidoost.nl ovv informatie lespakket Zuidoost Beeldend.

4. In het krijt staan

VERZETSHELDEN UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG
Samen met Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost heeft CBK Zuidoost het lespakket In het krijt staan: verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld. In dit lespakket wordt er aandacht geschonken aan verzetshelden uit Indonesië, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Deze verzetshelden hebben naast de Hollandse verzetshelden hun leven gegeven voor de vrijheid van Nederland. Met dit lespakket wordt een volledig beeld geschetst van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Dit is een lespakket voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Bij het digitale lespakket hoort een poster dat in de klas kan worden opgehangen en een animatiefilm.

Bekijk hier de animatiefilm

Neem hier het lespakket af