Bestuur Stichting Vrienden

Onze bezoekers kunnen ook Vriend van CBK Zuidoost worden. Voor onze Vrienden hebben wij een aparte Stichting opgericht: Vrienden CBK Zuidoost. Het bestuur van Stichting Vrienden van CBK Zuidoost bestaat uit voorzitter Monique Brewster en penningmeester Robert Caprino.

STATUS CULTURELE ANBI

Stichting Vrienden van CBK Zuidoost heeft de status culturele ANBI. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling, levert je extra belastingvoordeel op. Ons Anbi-nummer is: 851617645.
Lees hier meer op de website van de belastingdienst.

Jaarrekening 2023
Bestuursverslag 2023
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Bestuursverslag 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Bestuursverslag 2019
Jaarrekening 2018
Bestuursverslag 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016