In het Amsterdam Museum

CBK Zuidoost werkt sinds 2014 nauw samen met het Amsterdam Museum. In 2020/2021 doen wij mee aan Sense of Place. In onze programmering staat al meer dan 30 jaar de dynamiek van de stad, en in het bijzonder hoe deze medebepaald wordt door mensen met allerlei achtergronden en tradities, centraal.

CBK Zuidoost programmeert in het kader van Sense of Place een expositie:

ROOTED / UPROOTED: Sense of Place @ CBK Zuidoost

Met de volgende kunstenaars:  Don’t hit Mama, Rabi Koria, Maja Bolier, Wes Mapes, Judith Quax, Kevin Osepa, Tja Ling Hu, Jaasir Linger

De tentoonstelling is te zien van half maart t/m half juni 2021 (precieze data volgen nog).

Kunstenaar Maja Bolier gaat voor de tentoonstelling ROOTED/UPROOTED een film maken over heimwee naar herkomstlanden. Zelf is Bolier op haar vijftiende naar Nederland gemigreerd. Ze is op zoek naar andere migranten om ze te interviewen over het verlangen naar hun geboorteland. De film zal in maart 2021 te zien zijn bij CBK Zuidoost.

Inhoud expositie

Amsterdam is een wereldstad en een super diverse plek, mede gevormd door mensen die hier zijn door vrijwillige migratie en (de nasleep van) gedwongen migratie in het verleden. In het maatschappelijke debat hierover spelen kwesties als in- en uitsluiting, identiteit en polarisatie. Tegelijkertijd bepalen gevestigde instituten zoals musea nog vaak vanuit een dominante eurocentrische blik welke geschiedenissen en verhalen worden verzameld en verteld. In de tentoonstelling ROOTED / UNROOTED: Sense of Place @ CBK Zuidoost worden deze verhalen verteld door kunstenaars die bijna allemaal een migratieachtergrond hebben. Hun narratief gaat over migratie, diaspora, culturele hybriditeit, worteling en ontworteling en hoe dit hen heeft beïnvloed.