Profiel

WIE ZIJN WIJ?

CBK Zuidoost is al meer dan 30 jaar dé plek voor actuele beeldende kunst vanuit een interculturele, inclusieve invalshoek. Wij brengen een breed publiek op verschillende locaties in contact met kunst van nu. Dat doen wij met een klein bevlogen team met hart voor de zaak, vanuit ons kantoor in Amsterdam Zuidoost.

Als team geloven wij dat kunst een groot verschil kan maken in ons leven en in de wereld. Het is onze missie om representatieve beeldende kunst voor iedereen toegankelijk te maken. En om iedereen daar onderdeel van te maken door verschillende expertises en disciplines bij elkaar te brengen.

Wij onderzoeken, werken samen, kopen aan, produceren tentoonstellingen, zorgen voor onze bezoekers, stimuleren art-making en educatieve programma’s en zoveel meer.


Werken, gemaakt voor het CBK-project ‘Revolte, Zwart verzet in beeld’, werden meegedragen in de Southeast Parade van 2023. Video: Naomi Rijkaard. 

Werken bij CBK Zuidoost verbindt ons met de geschiedenis van niet alleen ons centrum, maar ook met Zuidoost. De Afro-Caraïbische identiteit is onze voedingsbodem. Bij ons vind je kunst die reflecteert op huidige ontwikkelingen in de maatschappij en in de wereld. Kunst voor iedereen, waar CBK Zuidoost probeert te verbinden, te verrijken, te vernieuwen en te verbreden. Sinds de jaren negentig brengen kunstenaars en kunstliefhebbers ons een bezoek voor inspiratie.

MISSIE

Centrum Beeldende Kunst Zuidoost programmeert actuele beeldende kunst vanuit een inclusieve invalshoek en brengt een breed publiek op verschillende locaties in contact met kunst van nu. Dat gebeurt met tentoonstellingen, een artist-in-residence programma, tijdelijke en permanente kunstopdrachten, educatieve projecten en een kunstuitleen met cadeaushop. Hoge artistieke kwaliteit en breed publieksbereik zijn voor CBK Zuidoost gelijkwaardige uitgangspunten. CBK Zuidoost laat zich inspireren door de specifieke context van Zuidoost en is tegelijkertijd – met haar activiteiten en samenwerkingsverbanden – belangrijk voor de lokale en internationale kunstwereld.  

VISIE

Artistieke kwaliteit toetst CBK Zuidoost aan de gebruikelijke criteria zoals authenticiteit, zeggingskracht en materiaalgebruik. De interculturele samenleving van Amsterdam en meer nog de Afro-Caraïbische samenleving van stadsdeel Zuidoost – waar CBK Zuidoost is gevestigd – is voor ons een continue inspiratiebron.

In onze projecten zoeken we aansluiting bij sociaal maatschappelijke onderwerpen die belangrijk zijn en leven in de maatschappij en in de wereld. Op deze manier trekken we niet alleen de kunstkenners, maar ook mensen die interesse hebben in een onderwerp en daarna de kunst.

Daarnaast geven we mensen graag een actieve rol als maker, adviseur of vrijwilliger. Door deze publieksgerichte werkwijze ontstaat herkenning en ‘eigenaarschap’ bij onze bezoekers. Hierdoor draagt CBK Zuidoost bij aan interculturele beeldproductie en inclusieve perspectieven in de actuele beeldende kunst.

GEDRAGSCODE

CBK Zuidoost is een plek waar iedereen moet kunnen komen, en waar iedereen zich veilig, gerespecteerd, gewaardeerd en thuis moet kunnen voelen. We gaan met elkaar om op basis van samenwerking, integriteit, gelijkwaardigheid, respect, compassie, openheid, eerlijkheid en aandacht voor elkaar. We willen een plek zijn waarin we elkaar aanmoedigen, ondersteunen en helpen waar nodig.

Die wens vormt de basis van onze Gedragscode. We verwachten dat iedereen die bij CBK Zuidoost werkt en/of erbij betrokken is deze regels naleeft, of het nu gaat om mensen in vaste dienst, ingehuurd, vrijwilligers, klanten of bezoekers. Ook vragen we dat iedereen zijn/haar/hun best doet om te zorgen voor een veilige en vriendelijke werkomgeving. Verder verwachten we dat iedereen die ervaart dat de Gedragscode niet wordt nageleefd, dit bij ons meldt, zodat we gepaste maatregelen kunnen treffen.

Discriminatie en grensoverschrijdend gedrag
CBK Zuidoost tolereert geen enkele vorm van ongewenst, grensoverschrijdend gedrag: (seksuele) intimidatie, pesten, agressie of discriminatie op basis van etniciteit, achtergrond, gender, klasse, fysieke of mentale beperking, leeftijd, gezondheid of anderszins. Elke melding van discriminatie of grensoverschrijdend gedrag wordt serieus genomen en onderzocht. Wie iets meemaakt of heeft gezien dat niet goed voelt, of in strijd is met onze normen en waarden kan dat melden bij directie, bestuur of onze vertrouwenspersoon. De meldingen worden uiteraard discreet behandeld.

Procedure
Mocht je het vermoeden hebben dat de regels in onze Gedragscode worden overschreden, dan kun je hierover terecht bij de directie van CBK Zuidoost of een van de bestuursleden. Mocht de misdraging juist betrekking hebben op de directie of het bestuur, dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersoon Jonathan Zeijl: Jonathan@lbiv.nl, tel: 085-1307814.

Definities
In deze Gedragscode gelden de volgende definities:

– Ongewenst gedrag: gedrag, handeling of het nalaten van een handeling die fysieke, psychische of sociale gevolgen heeft die als negatief worden ervaren. Hieronder vallen in ieder geval seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten binnen CBK Zuidoost.

– Intimidatie: elke vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met als doel of gevolg dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, de werkprestaties negatief worden beïnvloed of een onveilige werk/studio-situatie wordt gecreëerd.

– Seksuele intimidatie: elke vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie met als doel of gevolg dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, de werkprestaties negatief worden beïnvloed of een onveilige werksituatie wordt gecreëerd.

– Discriminatie: het uiten van beledigingen of gewelddadig optreden tegen kunstenaars, teamleden, vrijwilligers, bezoekers en klanten vanwege hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, nationaliteit, burgerlijke staat, leeftijd, fysieke of mentale (on)bekwaamheid, chronische ziekte of op enige andere grond.

– Agressie en geweld: het psychisch, fysiek of verbaal lastigvallen, bedreigen of aanvallen van een artiest, teamleden, vrijwilligers en bezoekers.

– Pesten: intimiderend gedrag van structurele aard jegens een of meerdere artiesten, teamleden, vrijwilligers en bezoekers.

VERTROUWENSPERSOON

CKB Zuidoost heeft een vertrouwenspersoon die benaderd kan worden voor gevallen van ongewenst gedrag die niet direct met teamleden van CKB Zuidoost gedeeld kunnen worden: Jonathan Zeijl: Jonathan@lbiv.nl, tel: 085-1307814.

JAARVERSLAGEN

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarbeeld 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarbeeld 2018
Jaarverslag 2017
Jaarbeeld 2017
Jaarverslag 2016
Jaarbeeld 2016
Jaarverslag 2015
Jaarbeeld 2015

Testimonial

Samenwerking met CBK Zuidoost

Dankzij mijn samenwerking met CBK Zuidoost kwam ik op de radar van andere musea zoals onder andere het Amsterdam Museum die mijn werk aangekocht hebben. Daardoor ben ik weer op de radar van andere kunstinstellingen terecht gekomen.

Brian Elstak, beeldend kunstenaar