Stichting Centrum Beeldende Kunst Zuidoost is al 30 jaar hét expertisecentrum voor actuele beeldende kunst met interculturele accenten. We brengen kunst bij het grote publiek door onze tentoonstellingen, kunstuitleencollectie, kunstlessen, artist-in-residence, opdrachten en debatten. Ons programma is gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de samenleving.  Kom een keertje langs en ervaar het zelf!

 

CBK Zuidoost is de kortste weg naar kunst van vandaag met inspiratie uit alle delen van de wereld.

Ons centrum is multidisciplinair: je zou kunnen zeggen dat we voor ieder wat wils hebben. We hebben een bijzondere kunstuitleencollectie met meer dan 2000 kunstwerken. Wist je al dat je vanaf €5,- per maand een kunstwerk kunt lenen?

Jaarlijks programmeren we 5 grote groepstentoonstellingen per jaar. Soms leidt ook een educatief project tot een tentoonstelling zoals Beelden in de binnentuin, waarbij leerlingen kennismaken met het curatorschap. Of andersom. Dan is een tentoonstelling een onderwijsmiddel, samen met onze kunstuitleencollectie.

Onderwijsprogramma’s en interesses van leerlingen zijn leidraad voor ons lesaanbod. Kunst vind je ook in Zuidoost op straat. Er zijn wel meer dan 120 openbare kunstwerken.

Benieuwd?

CBK Zuidoost organiseert wandelingen langs deze openbare kunstwerken. Wij dragen graag bij aan het kunstenaarsklimaat door een keer in het jaar Mijn Kunst te organiseren. Een open podium waarbij amateurkunstenaars de kans krijgen hun werk aan het grote publiek te laten zien. En omdat we Zuidoost een warm hart toedragen hebben we een internationaal residency programma: BijlmAIR.

We nodigen kunstenaars wereldwijd uit om voor een korte periode in Zuidoost te wonen en een kunstwerk te maken dat Zuidoost reflecteert. Kortom, bij CBK Zuidoost hoef je je niet te vervelen. Er is altijd wel iets te zien!

Bijzonder aan ons pand zijn de gedichten uit verschillende werelddelen. Je leest de gedichten aan de buitenkant van ons pand. Deze gedichten zijn een afspiegeling van onze activiteiten.

Pintor…, van Ced Ride
Grun powema, van Edgar Cairo
bro, van Trefossa
Wat zij wilde schilderen, van Judith Herzberg
zet het blauw…, van Willem Hussem

CBK Zuidoost: 30 jaar

CBK Zuidoost 30 jaar. Een echte ‘bigi yari’. Hoe vier je dat? Hoe maak je inzichtelijk welke waarden CBK Zuidoost sinds 1987 vertegenwoordigt? Het grote laat zich vaak het beste illustreren door het kleine.

Flarden beelden komen naar boven. Een jongen van 13 die perse zijn snuffelstage van de middelbare school bij ons wil doen omdat hij eerder op de lagere school een CBK project deed. Een vrouw die haar boosheid over een kunstwerk op straat bijstelt nadat ze meer informatie krijgt over het verhaal achter het beeld en nu trots is op het getoonde. Een kunstenaar die jarenlang – op eigen kracht – bouwt aan een oeuvre; maar voor wie onze opdrachten en groepstentoonstellingen van belang waren in het opbouwen van het portfolio en die nu, doorgebroken in cultureel Nederland, kan kiezen waar te exposeren. Of een kunstenaar te gast in onze atelierwoning, die daar woont, nieuw werk maakt en nu buiten de Bijlmer verkondigt over hoe inspirerend het hier is. De curator uit de museale wereld benieuwd  naar onze interculturele programmering en misschien ook jaloers op ons gemêleerde, niet mono-culturele publiek en die denkt “hoe doen ze dat toch?”. En tot slot: het kind dat met zijn ouders voorbij loopt, naar binnen wijst en zegt: “kijk, ik wil later ook kunstenaar worden”.

Dát alles is 30 jaar CBK Zuidoost. De waarden die we creëren voor de samenleving zijn artistiek inhoudelijk maar gaan ook over talentontwikkeling, empowerment en  representatie. We tonen dat ‘intercultureel’ en ‘kwaliteit’ twee grootheden zijn die elkaar niet uitsluiten – zoals sommigen denken. Zo hebben we óók een politieke agenda. Eentje die gezien de polariserende tijd waarin we leven steeds belangrijker wordt.

De geschiedenis van 30 jaar CBK Zuidoost is een weerspiegeling van de geschiedenis van het groeiende zelfbewustzijn van Amsterdam Zuidoost. 50 jaar geleden werd in dit nieuwe stuk Amsterdam de eerste sleutel aan bewoners overhandigd. Aandacht voor kunst en culturele infrastructuur was er nauwelijks. Het stedenbouwkundige plan – de honingraad flats, de verhoogde dreven, de functionele scheiding van verkeersstromen – dat was de kunst waar de mensen het mee moesten doen. Maar dit veranderde langzaam. Uit het buurtopbouwwerk groeide een prachtig theater, uit het onderwijs ontstond een aansprekende muziekschool en ook theaterschool, de vernieuwing van de hoogbouw leidde tot Broedplaatsen met atelierwoningen, er kwam een innovatief erfgoed instituut, een geliefd nazomers filmfestival onder het  metrospoor … en ook CBK Zuidoost groeide. Dat alles gebeurde door hard werkende cultuurcollega’s maar ook met aandacht en geld van ‘ons eigen’ Stadsdeel. Zo is in 2017 een culturele infrastructuur ontstaan om trots op te zijn. Kunst en cultuur in de Bijlmer met als gedeelde kwaliteit : het verbinden via verbeelding van alle mensen – jong en oud, wit en zwart.

30 jaar CBK Zuidoost is ook een moment om vooruit te kijken. Sinds kort zijn intercultureel programmeren, streven naar inclusiviteit en representatie hip. Daar ben ik blij om. Het is goed dat instellingen in heel Amsterdam inzien hoe belangrijk het is om niet alleen een hoog opgeleid, wit publiek – met hoofdzakelijk een wit Nederlands perspectief – te faciliteren in hun culturele behoeften.

Lees hier meer in de Speech Annet Zondervan voor het 30-jarig bestaan van CBK Zuidoost (september 2017).

Wat doen wij?

Ons motto “Centrum Beeldende Kunst Zuidoost: de kortste weg naar kunst van vandaag met inspiratie uit alle delen van de wereld” zegt het eigenlijk al. Je vindt bij ons kunst die reflecteert op huidige ontwikkelingen in de maatschappij, waarbij de interculturele invalshoek een belangrijke rol speelt. Kunst voor jong en oud, waar CBK Zuidoost probeert te verbinden, te verrijken, te vernieuwen en te verbreden. Dat is onze missie.

Missie

CBK Zuidoost presenteert actuele beeldende kunst met interculturele accenten. Artistieke kwaliteit en publieksbereik zijn voor CBK Zuidoost de twee grootheden die de programmering bepalen. Wij willen met ons programma verbinden, verrijken, vernieuwen en verbreden. Ons motto: “Centrum Beeldende Kunst Zuidoost: de kortste weg naar kunst van vandaag met inspiratie uit alle delen van de wereld”.

Visie

Artistieke kwaliteit toetst CBK Zuidoost aan de gebruikelijke criteria zoals authenticiteit, zeggingskracht en materiaalgebruik. Voor ons is de tweedeling westerse en niet westerse kunst een onderscheid dat achter ons ligt. De migratiesamenleving heeft ook in de beeldende kunst geleid tot transnationale vormgeving met culturele connotaties die aan meer refereren dan aan het witte Nederlandse erfgoed. De interculturele samenleving van stadsdeel Zuidoost – waar CBK Zuidoost is gevestigd – is voor ons een continue inspiratiebron.

Publieksgericht programmeren zit in onze genen. In ons programma sluiten we aan bij actuele sociaal maatschappelijke onderwerpen die belangrijk zijn voor ons publiek. Ook de leef- en belevingswereld van ons publiek bepaalt ons programma. Zo trekken we niet alleen kunstkenners maar ook mensen die interesse hebben in het onderwerp en daarna de kunst. Tot slot geven we op gezette tijden ons publiek een actieve rol als adviseur of als maker. Het creëren van ‘ownership’ rond CBK Zuidoost is belangrijk.