Het Centrum Beeldende Kunst Zuidoost is al meer dan 25 jaar hét expertisecentrum voor actuele beeldende kunst met interculturele accenten. We brengen kunst bij het grote publiek door onze tentoonstellingen, kunstuitleencollectie, kunstlessen, artist-in-residence, opdrachten, debatten. Ons programma is gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de samenleving. In onze CBKadoshop vind je unieke, kunstige fashion- en interieuritems. Kom een keertje langs en ervaar het zelf!

Bijzonder aan ons pand zijn de gedichten uit verschillende werelddelen. Deze gedichten zijn een afspiegeling van onze activiteiten.

Pintor…, van Ced Ride
Grun powema, van Edgar Cairo
bro, van Trefossa
Wat zij wilde schilderen, van Judith Herzberg
zet het blauw…, van Willem Hussem

Wat doen wij?

Ons motto “Centrum Beeldende Kunst Zuidoost: de kortste weg naar kunst van vandaag met inspiratie uit alle delen van de wereld” zegt het eigenlijk al. Je vindt bij ons kunst die reflecteert op huidige ontwikkelingen in de maatschappij, waarbij de interculturele invalshoek een belangrijke rol speelt. Kunst voor jong en oud, waar CBK Zuidoost probeert te verbinden, te verrijken, te vernieuwen en te verbreden. Dat is onze missie.

Missie

CBK Zuidoost presenteert actuele beeldende kunst met interculturele accenten. Artistieke kwaliteit en publieksbereik zijn voor CBK Zuidoost de twee grootheden die de programmering bepalen. Wij willen met ons programma verbinden, verrijken, vernieuwen en verbreden. Ons motto: “Centrum Beeldende Kunst Zuidoost: de kortste weg naar kunst van vandaag met inspiratie uit alle delen van de wereld”.

Visie

Artistieke kwaliteit toetst CBK Zuidoost aan de gebruikelijke criteria zoals authenticiteit, zeggingskracht en materiaalgebruik. Voor ons is de tweedeling westerse en niet westerse kunst een onderscheid dat achter ons ligt. De migratiesamenleving heeft ook in de beeldende kunst geleid tot transnationale vormgeving met culturele connotaties die aan meer refereren dan aan het witte Nederlandse erfgoed. De interculturele samenleving van stadsdeel Zuidoost – waar CBK Zuidoost is gevestigd – is voor ons een continue inspiratiebron.

Publieksgericht programmeren zit in onze genen. In ons programma sluiten we aan bij actuele sociaal maatschappelijke onderwerpen die belangrijk zijn voor ons publiek. Ook de leef- en belevingswereld van ons publiek bepaalt ons programma. Zo trekken we niet alleen kunstkenners maar ook mensen die interesse hebben in het onderwerp en daarna de kunst. Tot slot geven we op gezette tijden ons publiek een actieve rol als adviseur of als maker. Het creëren van ‘ownership’ rond CBK Zuidoost is belangrijk.