Samuel Sarmiento

Tot eind oktober verblijft de op Aruba wonende kunstenaar Samuel Sarmiento in onze BijlmAIR studio. Hij schildert, tekent en maakt keramisch werk waarmee hij het identiteitsconcept van de Caribische cultuur en haar vele herhalingen onderzoekt. Daarbij maakt hij gebruik van tropische symbolen en inheemse verhalen als instrumenten om het gevoel van verbondenheid in de gemeenschap te versterken. Hij beschrijft met zijn werk het Caribische dagelijkse leven waarbij aspecten als kwetsbaarheid, zelfbewustzijn en empowerment aan de orde komen.

Tijdens zijn residency werkt Sarmiento aan zijn project Collective Conjuctions, waarbij hij kunst als narratief hulpmiddel gaat gebruiken om bijzonderheden en verbindingen tussen verschillende groepen mensen te illustreren, met de nadruk op thema’s als dekolonisatie, Caribische kunstcontext, migratie, identiteit en ballingschap.

Sarmiento werd in 1987 in Venezuela geboren. Hij startte zijn kunstenaarspraktijk als autodidact. In 2010 voltooide hij de master Artistic Production aan de Polytechnische Universiteit van Valencia in Spanje. Hij nam deel aan verschillende tentoonstellingen in Aruba, Spanje, Panama, Venezuela, Argentinië en China.

(Foto door: Rafael Barragan)