‘Ik wil kinderen naar buiten brengen’

Cultuurcoach Shanna Goedhart over haar werk

Shanna Goedhart is een van de cultuurcoaches die voor CKB Zuidoost en We Are On The Move dit najaar zijn begonnen op 5 po-scholen en 1 vo-school in Amsterdam Zuidoost en Weesp. ‘Ik probeer diepgang te creëren.’

Doel van cultuurcoach-regeling is binnen- en naschoolse cultuureducatie met elkaar te verbinden, leerlingen door te verwijzen naar organisaties waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen en hen wegwijs te maken in de culturele infrastructuur van Amsterdam Zuidoost. Hoe werkt dat in de praktijk?

Verbinden
Shanna Goedhart: ‘Ik ben gekozen als coach omdat het natuurlijk voor mij is om mensen met elkaar te verbinden en omdat ik het werkveld ken. Cultuurcoaches worden meestal ingezet op scholen waar nog onvoldoende wordt voldaan aan de leerdoelen op het gebied van kunst en cultuur. Op De Rozemarn, waar ik werk wordt er al aardig wat gedaan: er is een docent beeldende kunst en er zijn binnen- en buitenschoolse activiteiten waarbij kinderen leren over technieken, kunst en cultuur en natuur. Wat ik wil bereiken is leerlingen naar buiten brengen: ze in aanraking brengen met kunstinstellingen in de buurt en met kunst in de openbare ruimte van Zuidoost.

Shanna is bezig om samen met collega-cultuurcoach Rachied Belfor daar iets voor op te zetten. ‘Hij is dansdocent op basisschool Achtsprong (school tegenover de Rozemarn) en we willen iets interdisciplinairs doen. We ontwikkelen en lessenserie om de leerlingen in aanraking te brengen met zowel dans als beeldende kunst – bijvoorbeeld via een kunstperformance. Het lijkt ons bijvoorbeeld leuk om in het Bijlmerparktheater naar een optreden te gaan en de leerlingen een interview te laten doen met een performer in Zuidoost. Ik probeer op deze manier meer diepgang te creëren.’

Opbouwen met woorden
Maar Shanna heeft leerlingen ook aan het werk gezet. ‘In één klas was veel onrust. Ik ben met de kinderen gaan zitten om te praten over wat er aan de hand was. Ze kwamen tot de conclusie dat ze te veel op elkaar reageerden. Toen hebben ze gezamenlijk een kunstinstallatie gemaakt, met doeken waarop quotes stonden – die erover gingen dat je elkaar kunt opbouwen, maar ook afbreken met woorden. Kunst is op die manier letterlijk als communicatiemiddel gebruikt.’