Laatste week! While Meditating on War

Geplaatst op , in Tentoonstellingen

Oorlog….je kunt er niet meer om heen. Het is het nieuws van vandaag de dag. Met de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, de toenemende  polarisering in de samenleving, de realistische dreiging van terrorisme en geweld lijkt de angst voor oorlog groter te worden. Europa kan zo maar weer een slagveld worden. Oorlog is met ons, om ons heen en voor velen in het Westen nu ook in ons. Het is geen ver van mijn bed-show meer.

In de tentoonstelling While Meditating on War laten negen kunstenaars werk zien waarin oorlog- en oorlogsdreiging impliciet of expliciet aan de orde komt. Alle kunstenaars hebben de afgelopen jaren onder invloed van de actuele toestand in de wereld werk gemaakt waarin het thema op een of andere manier wordt verbeeld. De een doet dat vanuit de noodzaak om te reageren, de ander om te verzachten, weer een  ander vanuit een persoonlijke geschiedenis die verweven is met oorlog.

Kunstenaars:  Celine van den Boorn, Barbara Broekman, Ramaz Goiati, Lana Mesić , Ilya Rabinovich, Xavier Robles de Medina, Tamar Rozenblat, belit sağ, Emanuel Tegene. 

While Meditating on War Speech Ronit Eden.en

Locatie: CBK Zuidoost, Anton de Komplein 120, 1102 DR Amsterdam
www.cbkzuidoost.nl
Te zien t/m 11 maart

Museutopia dl 2
Op de muur van het Bijlmer Sportcentrum zijn vijf werken te zien van Ilya Rabinovich (Moldavië, 1965). Het thema migratie loopt als een rode draad door het leven en werk van de fotograaf Ilya Rabinovich. Hij is geboren in Moldavië, opgegroeid in Israël en woont nu in Amsterdam. In zijn project  Museutopia dl 2 onderzoekt hij  de rol die  militaire musea spelen bij de vorming van een nationale identiteit. In Israël is  deze identiteit grotendeels gebaseerd op de mythe van het leger als een ‘melting  pot’. De Staat creëert daar – aldus Rabinovich – bewust het narratief dat burgers met verschillende culturele achtergronden en religieuze overtuigingen assimileren en onderdeel worden van de overheersende cultuur. Rabinovich plaatst kritische kanttekeningen bij deze beeldvorming. Hij toont van negen militaire musea in Israël  de manipulatieve mechanismes waarmee tentoonstellingen worden ingericht  en de mythe ‘Eén Staat, Eén Volk’  in stand wordt gehouden. Museotopia dl 2 is mede tot stand gekomen dankzij steun van het Mondriaan Fonds.

Met dank aan Ethiopian Airlines en OAZA AIR en het Mondriaan Fonds.

De Ethiopische  kunstenaar Emanuel Tegene verblijft in januari 2017 in de studio van OAZA AIR, de artist-in-residence van Stichting Open Ateliers Zuidoost.