KUNSTCAFE WORKS OF MERCY

juni 7, 2018 10:05 am

Op 30 juni is kan er eindelijk gewinkeld worden in de installatie ‘Winkel’ van Su Tomesen. Tomesen werkt voor dit project nauw samen met twee in Nederland wonende Syrische statushouders, Amer en Mohammad, die in 2015 uit Aleppo zijn gevlucht. Zij houden uitverkoop en het eten en drinken kan gekocht worden. Verder zijn er deze middag korte projectpresentaties van een aantal deelnemende kunstenaars, waaronder Koštana Banović, Wiosna van Bon en Richtje Nijhof.

Kunstcafé Works of Mercy
Zaterdag 30 juni van 14 tot 16 uur
Artisttalk met Kostana Banovich, Wiosna van Bon, Richtje Nijhof en Su Tomesen (NL)
Uitverkoop Winkel
Locatie: Anton de Komplein 120, 1102 DR Amsterdam

Tentoonstelling Works of Mercy

Een expositie over barmhartigheid waarin een hedendaagse en niet-religieuze interpretatie van de (oudchristelijke) werken van barmhartigheid wordt gepresenteerd.

Eeuwenlang waren er 7 werken van Barmhartigheid in de christelijke traditie. Tot een paar jaar geleden. Op 1 september 2015 voegde de huidige Paus Franciscus een nieuw werk toe. Een eigentijds en urgent werk: ‘Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis’, waarmee hij oproept tot een meer verantwoorde houding ten opzichte van de schepping en op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor de ecologische crisis en de klimaatverandering. Hoogste tijd om  de eerste zeven werken van Barmhartigheid ook onder de loep te nemen en te actualiseren. In deze tentoonstelling geven zeven kunstenaars deze werken een actuele vertaling.


Kunstenaars/artists:

Su Tomesen  met Winkel (installatie)

1.De hongerigen spijzen en 2. De dorstigen laven / 1. To feed the hungry, and 2. To give drink to the thirsty

Bas Timmer met Sheltersuit (modevormgeving)

3.De naakten kleden  / To clothe the naked

Richtje Nijhof met Searching for Juldi (fotografie en video)

4.De vreemdelingen herbergen / To shelter the homeless

Laurence Aëgerter met Photographic Treatment (fotografie en video)

5.De zieken verzorgen  / To visit the sick

Wiosna van Bon met Family Stranger (fotografie)

6.De gevangenen bezoeken  / To visit the imprisoned, or ransom the captive

Helen Zeru met Memory back and forth (performance, film, installatie)

7.De doden begraven /  To bury the dead

Koštana Banović, Containing the Sacred, (video)

8.Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis  / To take care of our common home

 

ENGLISH

An exhibition about mercy, which represents a contemporary, non-religious, interpretation of the Medieval Seven (corporal) Works of Mercy.
For centuries the Christian tradition encompassed seven Works of Mercy. Then suddenly, a couple of years ago, on the first of September 2015, the current Pope (Francis) announced the inclusion of a new ‘Work’. An urgent, contemporary work whereby he called upon people, “to care for our common home”, by taking a more responsible attitude towards the creation, and by searching for a sustainable solution to the ecological crisis and to climatic change. High time now to take another look at the first seven Works of Mercy, and to up-date them. The seven artists in this exhibition will present their contemporary interpretation of the Works of Mercy.

(de foto is van Bas Timmer met Sheltersuit)

Mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Mondriaanfonds.

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Commententaren zijn gesloten.

 
Corona protocolVoor een veilig en verantwoord bezoek aan CBK Zuidoost

Ten tijde van COVID-19 is dit protocol opgesteld. Lees dit protocol alvorens een bezoek aan ons te brengen. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM inzake COVID-19.