A World of Many Worlds

Wanneer: 18 maart 2022 - 28 mei 2022

Kunstenaars

Alvaro Aroca Cordova (Chili/Spanje), Maga Berr (Peru/NL), Teresa Borasino (Peru/NL), Aldo Esparza Ramos (Mexico/NL), Antonio Jose Guzman (Panama/NL), Raquel van Haver (NL/Colombia), Samuel Sarmiento (Venezuela /Aruba), Patricia Werneck Ribas (Brazilië/NL)

Laatste weekend!
Te zien t/m 28 mei in CBK Zuidoost (www.cbkzuidoost.nl)

A World of Many Worlds*
Latijns Amerikaanse kunstenaars met een dekoloniale werkpraktijk.

Dekoloniaal denken krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Dankzij denkers, activisten, kunstenaars en andere mensen uit alle delen van de wereld is er een beweging op gang gekomen die strijdt voor de dekolonisatie van de westerse samenleving. Er is niet maar één dekoloniale optie; elk van deze narratieven heeft haar eigen waarde en tekortkomingen… Wat alle verschillende dekoloniale perspectieven wel gemeen hebben is dat ze de vanzelfsprekendheid van de Westerse geschiedenis, ofwel de moderniteit, aan de kaak willen stellen. Het dekoloniale denken leunt niet op de overheersende, westerse theorieën, maar creëert de mogelijkheid om andere verhalen te vertellen en zo andere wereldbeelden te creëren; narratieven uit alle hoeken van de wereld en steunend op verschillende denkkaders: Latijns-Amerikaans, Afro-Amerikaans, Arabisch, etc. Elke optie is er een die het waard is onderzocht te worden en onder de aandacht gebracht te worden

Uit Latijns-Amerika komen een aantal grote denkers die grote invloed hebben gehad op de dekoloniale beweging, zoals Anibal Quijano (Peru) en Enrique Dussel (Argentinië). Hier in Nederland zijn Walter Mignolo (Argentinië) en Rolando Vásquez Melken (Mexico) bekende dekoloniale denkers. Vanaf 2010 leiden zij samen de jaarlijkse Decolonial Summer School, die sinds 2021 is ondergebracht bij het Van Abbemuseum.

In de tentoonstelling A World of Many Worlds tonen we het werk van acht Latijns-Amerikaanse kunstenaars die zich in hun werk bezighouden met dekoloniaal denken. De geselecteerde kunstenaars wonen in Europa (grotendeels in Nederland). Iedere kunstenaar is op zijn eigen wijze bezig met een dekoloniaal perspectief in zijn of haar werkpraktijk. 

Met elkaar dragen deze kunstenaars en hun werk bij aan een (dekoloniale) dialoog over de manier waarop we in de huidige wereld vanuit een Westerse blik kijken naar kwesties als macht(sverhoudingen), geschiedenis, politiek, welzijn en klimaat en bieden ze perspectieven waarin andere waarden en narratieven worden belicht.

———————————————————————————————————————————–

* A World of many Worlds is de titel van een boek onder redactie van Marisol de la Cadena, een Peruaanse antropoloog en dekoloniaal denker. Op basis van inheemse sociale bewegingen en politiek, bevragen de schrijvers van dit boek westerse kennistheorieën, bespreken ze nieuwe vormen van kennisproductie en bekritiseren ze de veronderstelde kloof tussen natuur en cultuur. Dit allemaal in dienst van het creëren van een pluriversum: een kosmos bestaande uit vele werelden die gedeeltelijk met elkaar verbonden zijn door uiteenlopende politieke praktijken. De titel van het boek is afgeleid van het ultieme doel dat de Zapatista beweging in Mexico sinds 1994 nastreeft in hun strijd voor inheemse rechten:  ‘Un Mundo Donde Quepan Muchos Mundos’ (‘A World Where Many Worlds Fit’).