Anansi: stories from the African Diaspora

Wanneer: 16 september 2021 - 23 september 2021

Kunstenaars

Nelson Carrilho, Maikel Deekman, Yvonne Metzemaekers, Madzy Samuel, Esther Sluiter, Iléne Themen, René Tosari

Verhalenvertellers: Flos Rustveld en Nana S.B. Agyedabi

 

Een tentoonstelling over de culturele verbondenheid tussen het Afrikaanse continent en de Afrikaanse diaspora door middel van verhalen en beeldende kunst.

Opening: 16 september om 17:00 uur

Tentoonstelling: 16 september 2021 – 23 september 2021

Locatie: Open Space Werkplaats CBK Zuidoost, Heesterveld 35 A, 1102 SB Amsterdam

De mythologische spin Anansi vindt zijn herkomst in Ghana. Anansi is dan ook de letterlijke vertaling van het woord spin in het Twi. De Anansi-figuur is via verhalen door tot slaafgemaakten naar de Amerika’s en de Caraïbengebracht. Ook nu worden er in Suriname nog steeds Anansi-tori’s verteld, net zoals Nanzi-verhalen nog springlevend zijn op de ABC SSS-eilanden (voormalige Nederlandse Antillen). Uit de verhalen over Anansi, die vaak iedereen te slim af is, kunnen wijze lessen worden gehaald.

Leidend in de expositie zijn Anansi-verhalen van 2 verhalenvertellers: een verhaal in het Twi uit Ghana en het andere in het Sranan uit Suriname. Vanwege de verhalende traditie in Anansi-verhalen, vormen deze opnames de basis van de tentoonstelling. Naast deze audiofragmenten, is er beeldende kunst te zien waarin Anansi is verbeeld: schilderijen, een kunstinstallatie en een sculptuur.

Anansi: Stories from the African Diaspora is onderdeel van NEXT.

NEXT is een meerjarig programma van CBK Zuidoost waarbij de instelling specifiek curatoren van kleur de gelegenheid geeft een eigen idee te ontwikkelen en te realiseren. Zo doen ze ervaring op en vergroten zij hun netwerk. NEXT wil zo een nieuwe generatie curatoren een plek geven en bijdragen aan de verdere diversificatie van het kunstenveld.

Curator: Isabelle Britto 

Isabelle is cultureel historicus, onderzoeker en curator op het gebied van culturele uitingen van de Afrikaanse diaspora. 

Met dank aan SBK Amsterdam/Priscilla Tosari

JSP [Jesper Buursink]

Anansi: stories from the African Diaspora

16 September 2021 – 23 September 2021

Storytellers: Flos Rustveld en Nana S.B. Agyedabi

Artists: Nelson Carrilho, Maikel Deekman, Yvonne Metzemaekers, Madzy Samuel, Esther Sluiter, Iléne Themen, René Tosari

The story of the mythological “anansi” spider is rooted in the Akan culture of Ghana. Anansi stories were spread throughout the Americas, specifically the Carribean by those who were enslaved and brought across the Atlantic. This exhibition shows the cultural connectedness between the Continent and the African Diaspora through stories and art. Listen to their stories, look at their visual art works, and find the origins of this storytelling tradition.

Curator: Isabelle Britto

Staff member education department: Delano Mac Andrew 

With thanks to SBK Amsterdam/Priscilla Tosari