Local Heroes 2023

Wanneer: 9 maart 2023 - 22 april 2023

Rossel Chaslie, Maikel Deekman, Janne Igbuwe, Yazan Maksoud en Roosje Verschoor

Vijf kunstenaars, allen werkzaam in Amsterdam Zuidoost, presenteren hun werk bij CBK Zuidoost. Een diversiteit aan disciplines, technieken en thema’s, met als gemene deler een stevige blik op identiteit en de eigen geschiedenis. [foto: detail uit MAKANDRA van Rossel Chaslie]

Het kunstenveld in de Bijlmer is aan het veranderen. Steeds meer kunstenaars vinden hun weg naar deze kant van de stad. Ook de komende jaren groeit dit aantal door, mede vanwege de toenemende hoeveelheid woningprojecten in onze wijk. Oude kantoorpanden moeten daarvoor het veld ruimen. Voordat deze panden worden gesloopt, staan ze tijdelijk leeg.

Juist op deze tijdelijke plekken ontstaan nieuwe kansen voor kunstenaars waardoor het culturele ecosysteem zich zal blijven uitbreiden. Met de tentoonstellingsserie Local Heroes stimuleert CBK Zuidoost het lokale kunstklimaat in Amsterdam Zuidoost.

Rossel Chaslie is een autodidactisch beeldend kunstenaar die zich toelegt op illustratie, 2D-animatie en visuele storytelling. De migratie van Suriname naar Nederland heeft zijn beeldtaal beïnvloed; in zijn werk laat hij zijn roots zien. Door Suriname te verlaten leerde hij meer over de geschiedenis en kan hij er op afstand kritischer naar kijken. In zijn werk behandelt Chaslie thema’s als zwarte geschiedenis, racisme en diaspora. Daarnaast heeft hij ook een passie voor sciencefiction en verbuigt hij graag de realiteit. Hij gelooft in duurzaam activisme en wil vooral werk maken waarmee hij een legacy neerzet die over vijftien jaar ook nog betekenisvol is.

Maikel Deekman studeerde in 2021 af aan de Gerrit Rietveld Academie. In zijn werk komen werelden samen: die van zijn voorouders en van zijn huidige leven. Hij combineert de cultuur van de Marrons met het Nederlandse modernisme. Bovendien zet hij verschillende technieken tegenover elkaar: die van ambacht en handwerk tegenover die van hedendaagse, hoogwaardige technologieën: technologie versus traditie. Deze kruisbestuivingen resulteren in kleurrijke en inhoudelijk relevante werken die heel positief en idealistisch zijn! Deekman toont in zijn werk respect voor kunst, mensen en cultuur.

Janne Igbuwe is een beeldend kunstenaar, docent en creatief ondernemer uit Amsterdam. Ze haalt haar inspiratie uit een grote verscheidenheid aan bronnen en archieven en uit zich vooral in fotografie, tekeningen, schilderijen of een combinatie van deze media. Haar onderzoek  in haar werkpraktijk spitst zich toe op thema’s als cultuur, identiteit en ‘kleur’; thema’s die ze op zowel op een poëtische als een sociaal geëngageerde wijze presenteert.

Yazan Maksoud behaalde in 2013 zijn Bachelor Fine Arts aan de Universiteit van Damascus. Zijn kunstpraktijk is voornamelijk gericht op beeldhouwkunst en design. Maksoud gelooft dat kunst een grote impact heeft op de samenleving en een aanzet kan zijn voor verandering. Vanuit deze ideologie heeft Maksoud een beeldtaal ontwikkeld waarmee hij de integratie van meerdere zintuigen in massa en vorm onderzoekt. Gefascineerd door het fenomeen patriarchaat, en getriggerd door het effect ervan op onze samenleving, is het zijn missie om stereotiepe beelden van vrouwen ter discussie te stellen, met als doel een harmonieuze samenleving.

Roosje Verschoor is beeldend kunstenaar. Ze onderzoekt verborgen verhalen en reflecteert met verschillende media op haar ontdekkingen. Ze studeerde in 2016 af aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, afdeling Fotografie. Wat haar enorm fascineert zijn verborgen verhalen en verbanden uit de geschiedenis die onze identiteit bepalen. Vragen die zij hierbij stelt zijn ‘Wat maakt ons tot wie we zijn?’ en ‘Welke onbewuste ideeën dragen we met ons mee?’ Ze doet hier onderzoek naar en verwerkt de uitkomsten in haar foto’s en video’s.  Verschoor bestudeert literatuur en bronnen, interviewt mensen en gaat op reis om tot een beeld te komen waarbij ze zowel realiteit als fictie gebruikt.