Local Heroes

Wanneer: 11 januari 2014 - 8 februari 2014

Kunstenaars

Raquel van Haver, Lotte Geeven, Kathrin Schlegel.

Met de serie Local Heroes stimuleert CBK Zuidoost het lokale kunstklimaat.

De tekeningen en schilderijen van Raquel van Haver zijn groot, ruw, monumentaal en donker. In haar werk speelt de behoefte aan status en identiteit een grote rol. Ze fuseert de traditie van schilderkunst met hedendaagse thema’s als de zoektocht naar de zwarte en Latijns-Amerikaanse identiteit. Van Haver toont doorwerkte doeken met dikke olieverfkorsten. Schilderijen van trotse mannen met priemende blik in een stedelijke setting.

Het werk van Lotte Geeven is gebaseerd op precisie observatie. Kenmerkend voor haar werk zijn handelingen die gaan over soevereiniteit, dualisme en balans die tot doel hebben een tijdelijk domein te creëren voor  onverwachte ontmoetingen tussen plaats, object en toeschouwer. Handelingen als het omdraaien van een Jaguar of het herplaatsen van een sinaasappel op een kerktorenspits van 65 meter hoog. Hiermee past ze haar gedachtegoed over autonomie van plaats en object toe in gebaren die zich in maat, vorm en tijd verhouden tot een specifieke locatie. Geeven toont vier videowerken die een relatie met elkaar aangaan.

Kathrin Schlegel werkt met zeer uiteenlopende media: van sculpturale objecten, performances, installaties en video’s tot sociale interacties. Zij observeert de bijzonderheden van locaties en de sociale orde die zich daar manifesteert. Deze sublimeert ze in een tijdelijk of plaatsgebonden werk. Tijdelijke manifestaties zijn ook terug te vinden in haar materiaal: bloemen en vegetatie, spiegelende materialen, licht, zeepbellen of een brandende kaars. Vergankelijkheid en alledaagsheid spelen een centrale rol in Schlegel’s oeuvre. Thema’s die in haar recente fotografisch werk op nieuwe wijze worden belicht.