NR 1. Tourist Attraction

Wanneer: 1 november 2019 - 1 maart 2020

Kunstenaars

Jimini Hignett

Op uitnodiging van het Amsterdam Museum en CBK Zuidoost maakte kunstenaar Jimini Hignett de installatie Number 1 Tourist Attraction, een onderdeel van haar langlopend project over prostitutie. Hierin biedt ze een platform aan de verhalen van mensen die wereldwijd in de prostitutie belanden, en schept ruimte voor het anders denken over het thema prostitutie. Als afsluiting van de tentoonstelling Nr 1. Tourist Attraction organiseert het Amsterdam Museum een debatmiddag op zondag 23 februari 2020, 14-15.30 om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag hoe het debat over de Wallen zich inmiddels ontwikkeld heeft en over de stand van zaken betreffende de Wet Regulering Sekswerk.

https://www.amsterdammuseum.nl/tentoonstellingen/nr-1-tourist-attraction