Presence in absence

Wanneer: 7 maart 2013 - 20 april 2013

Kunstenaars

Judith Quax.

In de tentoonstelling ‘Presence in Absance’ neemt Judith Quax (1973) de bezoeker mee naar de wereld van de West Afrikaanse immigrant. Ze toont de leegte die zij thuis achterlieten toen ze vertrokken naar Europa. Ze fotografeert geïmproviseerde graven langs de kust van Senegal van hen die de oversteek naar Europa niet overleefden. Eenmaal in Europa aangekomen, brengt ze hun (vaak illegale) bestaan in hun privéomgeving in beeld. In een fictief video essay vertelt ze over het leven van (West-) Afrikanen in Amsterdam Zuidoost. Dit essay maakt ze samen met Afrikaanse acteurs, aan de hand van verhalen van immigranten die ze hier ontmoette.

Uitgangspunt in het werk van Quax is hoe mensen zich bewegen in hun (nomadische en transnationale) leven en zich verhouden tot hun veranderende omgeving. In dit onderzoek naar de universele drijfveren van mensen maakt zij gebruik van fotografie, video, teksten en installaties. Haar werk ontstaat vanuit een fascinatie voor het concept van identiteit en hoe dit concept zich ontwikkelt. Het contrast tussen de herinneringen aan vroeger en de realiteit van vandaag is hierin fundamenteel.