(T)huis: the shifting concepts of home

Wanneer: 27 augustus 2015 - 24 oktober 2015

Kunstenaars

Sophie Ernst, Marijke Everts, Antonio Jose Guzman, Ruud Lanfermeijer, Myriam Mihindou, Astrid Nobel, Akiko Sato, Studio Maky: Kwannie Tang & Man-Yee Mok, Anne Verhoijsen.

Iedereen kent het gevoel: “Ik ben thuis”.  Thuis is voor velen synoniem aan huis. Daarwaar je huis staat, is je thuis.  Met het kleiner worden van de wereld is de definitie van (t)huis niet altijd zo duidelijk meer. Thuis is een geografische locatie zoals het land van je staatsburgerschap of het land waar je bent geboren. Thuis is waar je woont, leeft en werkt. Het is de plek waar je familie en je vrienden zijn. Maar thuis is ook een gevoel. Het is waar je je veilig en comfortabel voelt. Het is de geur en smaak van eten en drinken. Thuis zijn kleuren en vormen,  muziek, theater en kunst. Thuis is dat wat je kent, waar je jezelf kan zijn, waar je hoort.

Welke definitie van thuis wordt er gehanteerd als er in de politiek of in de media wordt gezegd: “als het je niet bevalt, ga je maar naar huis”. Wat is thuis voor die persoon? Is diegene wellicht al gewoon thuis of is dat überhaupt een locatie waar die persoon heen kan, of wil gaan. En is degene die dit zegt of schrijft zelf wel thuis? Zelfs met een Europees paspoort kunnen we niet zomaar besluiten overal te gaan wonen en werken. Staatsburgerschap, grenzen, visa, taal, bankrekening, educatie, werkervaring, oorlog en mensenrechten maken het niet altijd mogelijk om te kiezen om naar huis te gaan, om thuis te zijn…

Everyone knows the feeling “I’m home.” Home is often synonymous with house, if you open the door of your house, you are at home. Where your house is, is where your home is. In the global world of today the definition of home is no longer as clear as it used to be. Home is a geographical location, the country of your citizenship status,  where you were born, where you live and work. Home is where your family and friends are. Home is also a feeling,  where you are safe and comfortable, the smell and taste of food. Home is colors and shapes,  music, theater, art. Home is what you know. Home is where you can be yourself. Home is where you belong.

This comes to mind when you hear or read: “if you do not like it here, go home.” What definition of home do we use here? Do we know where home is for that person? Is the person that is quoted even at home? Is the person in question perhaps already home? Is home even a location where the person can go to even if he chooses to? The realitiy is -even as a holder of a European passport- we simply can not decide to live and work anywhere. Citizenship, borders, visa, language, bank accounts, education, work experience, war, human rights, we can’t always choose to go home, to be home.