Unland

Wanneer: 8 september 2016 - 22 oktober 2016

Kunstenaars

Simone Bennett, Quinsy Gario, Inti Hernandez, Robbert van der Horst, Nour Eddine Jarram, Jane Jin Kaisen, Vladimir Tomic & Ana Pavlovic

UNLAND is opgedragen aan Phillips Edugivis Hernandez (30 maart 1954 – 9 augustus 2016)

UNLAND, de derde tentoonstelling die gastcurator Sasha Dees maakt voor CBK Zuidoost, gaat over het (on)vermogen tot zelfreflectie en evolutie van onze samenleving. Hoe verhouden we ons tot elkaar terwijl we om verschillende (al dan niet dwingende) redenen over de wereld bewegen, gedreven door nieuwsgierigheid, economisch gewin, calamiteiten, geloof, oorlog, vrije tijd, kennis, persoonlijk gewin, etc. Hoe duurzaam en wenselijk zijn waarden als homogeniteit en autonomie?  Een voortdurende discussie die ook in Nederland steeds weer de kop op duikt in de politiek, media, op podia en in de huiskamers. Zijn we anno 2016 in staat om over onze eigen schaduw heen te kijken en een constructieve dialoog met elkaar te voeren. In UNLAND kunstenaars die deze dialoog blijven aanwakkeren.

The past is never dead. It’s not even past.” – Wiliam Faulkner

UNLAND is the third exhibition by guest curator Sasha Dees in CBK Zuidoost. Its inspiration is the (in)ability of society to reflect and evolve. How do we relate to each other while we move around the globe for different (un)compelling reasons: curiosity, economic gain, calamities, religion, war, leisure, knowledge, personal gain, etc? How sustainable, diserable and tenable is homogeneity, autonomy and austerity? These are topics of ongoing discussion in the Netherlands in politics, media, on stages and in living rooms. Will we be able to look beyond our own shadow, to pursue a constructive dialogue and evolve? In UNLAND we see artists who continue to encourage dialogue.