Wanderlust

Wanneer: 21 augustus 2014 - 18 oktober 2014

Kunstenaars

Yasser Ballemans, Wouter Klein Velderman, Charlotte Schleiffert, Lydia Schouten, Berend Strik, Su Tomesen en Jolijn de Wolf.

Centraal in de tentoonstelling staat het belang en de invloed van reizen op kunstenaars en hun werk. Het merendeel van de geselecteerde kunstenaars verblijft regelmatig voor kortere of langere tijd in het buitenland, financieel ondersteund door de Mondriaan Stichting of op eigen merites. Gedreven door een sterk verlangen om te reizen en de wereld te verkennen, om te leren en geïnspireerd te worden. Deze kunstenaars verbreden continu hun werkmethoden en artistieke inhoud doordat ze hun ontmoetingen, ervaringen, nieuwe inzichten en kennis die ze tijdens hun verblijf in het buitenland opdeden, in hun werk integreren.

Central to the exhibition is the importance and influence travel has on artists and their work. Most of the selected artists wander(ed) to a great number of countries, for shorter or longer times, supported by the Mondriaan Foundation or on their own merits. There is always that strong desire and impulse to travel and explore the world, to learn and be inspired. They continuously expand their art practise by applying their encounters, experiences, new insights and knowledge, acquired while wandering, in their work and/or work methods.