While Meditating on War

Wanneer: 19 januari 2017 - 11 maart 2017

Kunstenaars

Celine van den Boorn, Barbara Broekman, Ramaz Goiati, Lana Mesić, Ilya Rabinovich, Xavier Robles de Medina, Tamar Rozenblat, belit sağ, Emanuel Tegene.

Oorlog is het nieuws van vandaag de dag.  Met de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, de toenemende  polarisering in de samenleving, de realistische dreiging van terrorisme en geweld lijkt de angst voor oorlog groter te worden. Europa kan zo maar weer slagveld worden.  Oorlog is met ons/ om ons heen en voor velen in het Westen nu ook in ons. Het is geen ver van mijn bed- show meer.

In de tentoonstelling While Meditating on War laten negen kunstenaars werk zien waarin oorlog en oorlogsdreiging impliciet of expliciet aan de orde komt. Alle kunstenaars hebben de afgelopen jaren onder invloed van  de actuele toestand in de wereld werk gemaakt waarin het thema op een of andere manier wordt verbeeld. De een doet dat vanuit de noodzaak om   te reageren, de ander om te verzachten, weer een  ander vanuit een persoonlijke geschiedenis die verweven is met oorlog.