Works of Mercy / Barmhartigheid

Wanneer: 12 april 2018 - 30 juni 2018

Kunstenaars

Laurence Aëgerter, Kostana Banovic, Wiosna van Bon, Richtje Nijhof, Bas Timmer, Su Tomesen en Helen Zeru

Een expositie over barmhartigheid waarin een hedendaagse en niet-religieuze interpretatie van de (oudchristelijke) werken van barmhartigheid wordt gepresenteerd. 

Eeuwenlang waren er 7 werken van Barmhartigheid in de christelijke traditie. Tot een paar jaar geleden. Op 1 september 2015 voegde de huidige Paus Franciscus een nieuw werk toe. Een eigentijds en urgent werk: ‘Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis’, waarmee hij oproept tot een meer verantwoorde houding ten opzichte van de schepping en op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor de ecologische crisis en de klimaatverandering.

Hoogste tijd om  de eerste zeven werken Barmhartigheid ook onder de loep te nemen en te actualiseren. In deze tentoonstelling geven zeven kunstenaars deze werken een actuele vertaling.

foto’s gemaakt door Les Adu

An exhibition about mercy, which presents a contemporary, non-religious, interpretation of the Medieval Seven (corporal) Works of Mercy.

For centuries the Christian tradition encompassed seven Works of Mercy. Then suddenly, a couple of years ago, on the first of September 2015, the current Pope (Francis) announced the inclusion of a new ‘Work’. An urgent, contemporary work whereby he called upon people, “to care for our common home”, by taking a more responsible attitude towards the creation, and by searching for a sustainable solution to the ecological crisis and to climatic change. 

High time now to take another look at the first seven Works of Mercy, and to up-date them. The seven artists in this exhibition will present their contemporary interpretation of the Works of Mercy.