Rooted/Uprooted: Sense of Place@CBK Zuidoost

Wanneer: 15 april 2021 - 12 juni 2021

De cultuur van een stad is niet statisch maar wordt bepaald door mensen met allerlei achtergronden, netwerken en tradities die constant in beweging zijn. Mensen die zichtbaar en onzichtbaar met elkaar verbonden zijn, zich proberen thuis te voelen, en zich tot elkaar moeten verhouden. ‘Sense of place’ gaat over mensen, hun perceptie van een plaats en de manieren waarop ze van die plek een thuis maken.

Amsterdam is een wereldstad en een superdiverse plek, mede gevormd door mensen die hier zijn door vrijwillige migratie en (de nasleep van) gedwongen migratie in het verleden. In het maatschappelijke debat hierover spelen kwesties als in- en uitsluiting, identiteit en polarisatie. Tegelijkertijd bepalen gevestigde instituten zoals musea nog vaak vanuit een dominante eurocentrische blik welke geschiedenissen en verhalen worden verzameld en verteld.

In de tentoonstelling ROOTED / UPROOTED: Sense of Place @ CBK Zuidoost worden verhalen verteld vanuit het gezichtspunt van kunstenaars die bijna allemaal een migratieachtergrond hebben. Hun narratief gaat over migratie, diaspora, culturele hybriditeit, worteling en ontworteling en hoe dit hen heeft beïnvloed.

Bekijk hier de film waarin de kunstenaars hun werk toelichten.

Sense of Place is de titel van de eerste editie van Refresh Amsterdam, een tweejaarlijks initiatief van het Amsterdam Museum waarbij hedendaagse makers met een artistieke praktijk hun visie geven op grootstedelijke thema’s. Deze eerste editie wordt georganiseerd in samenwerking met De Appel, CBK Zuidoost, Compagnietheater, Oscam, Rijksakademie, Sexyland en The Black Archives.

Rooted/Uprooted: Sense of Place@CBK Zuidoost is onderdeel van Refresh Amsterdam ism het Amsterdam Museum. De tentoonstelling Refresh Amsterdam is verlengd t/m 25 juli 2021.

PUBLIEKSPROGRAMMERING
Zaterdag 15 mei 2021
Kunstcafé ROOTED/ UPROOTED: Sense of Place @CBK Zuidoost
Alle kunstenaars uit de tentoonstelling op bezoek bij CBK Zuidoost (dit wordt gefilmd). Performance Eugenie Boon

Zaterdag 12 juni 2021
Finissage
De  vorig jaar – door de lockdown –  uitgestelde performances van Tyna Adebowale en Antonio Jose Guzman vinden plaats op zaterdag 12 juni 2021.  Het werk van de kunstenaars wordt onderdeel van de publieksactiviteiten bij de expositie Rooted/Uprooted. Werk van beide kunstenaars is momenteel te zien in Refresh Amsterdam.

Hotspot van Uneme van Tyna Adebowale is een kunst – en sociaal project waarbij diverse interactieve samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met verschillende organisaties en personen. Doel: het opzetten van een mobiele bibliotheek voor bepaalde gekleurde en queer personen, zodat zij kans krijgen om – op een veilige wijze – bepaalde boeken te kunnen lenen, lezen en zich te ‘empoweren’.

Hotspot van Uneme is gerealiseerd in samenwerking met Open Closet LGBT Netherlands en Rainbow Anonymus

De performance Abya Yala Dub Gathering van Antonio Jose Guzman is een reactie op het werk van Marianne Nicolson Blood on the Rocks (2020) dat te zien was in de expositie A Fair Share of Utopia bij CBK Zuidoost en Nest te Den haag. In zowel in het werk Blood on the Rocks van Marianne Nicolson, als in Abya Yala Dub Gathering van Antonio Jose Guzman, is het afhandig maken van grond van inheemse gemeenschappen in de Amerika’s de rode draad. Met percussionist / Marimba speler Tatiana Koleva.