Rooted/Uprooted: Sense of Place@CBK Zuidoost

Wanneer: 15 april 2021 - 12 juni 2021

Kunstenaars

  • Don’t hit Mama
  • Rabi Koria
  • Maja Irene Bolier
  • Wes Mapes
  • Judith Quax
  • Kevin Osepa
  • Tja Ling Hu
  • Jaasir Linger

Amsterdam is een wereldstad en een super diverse plek, mede gevormd door mensen die hier zijn door vrijwillige migratie en (de nasleep van) gedwongen migratie in het verleden. In het maatschappelijke debat hierover spelen kwesties als in- en uitsluiting, identiteit en polarisatie. Tegelijkertijd bepalen gevestigde instituten zoals musea nog vaak vanuit een dominante eurocentrische blik welke geschiedenissen en verhalen worden verzameld en verteld.

In de tentoonstelling ROOTED / UPROOTED: Sense of Place @ CBK Zuidoost worden deze verhalen verteld door kunstenaars die bijna allemaal een migratieachtergrond hebben. Hun narratief gaat over migratie, diaspora, culturele hybriditeit, worteling en ontworteling en hoe dit hen heeft beïnvloed.

Kunstenaar Maja Irene Bolier gaat voor de tentoonstelling ROOTED/UPROOTED een film maken over heimwee naar herkomstlanden. Zelf is Bolier op haar vijftiende naar Nederland gemigreerd. Ze is op zoek naar andere migranten om ze te interviewen over het verlangen naar hun geboorteland. De film zal in april 2021 te zien zijn bij CBK Zuidoost.

Rooted/Uprooted: Sense of Place@CBK Zuidoost is onderdeel van Refresh Amsterdam ism het Amsterdam Museum.

Publieksprogrammering
De  vorig jaar – door de lockdown –  uitgestelde performances van Tyna Adebowale en Antonio Guzman vinden plaats op zaterdag 15 mei 2021.  Het werk van de kunstenaars wordt onderdeel van de publieksactiviteiten bij de expositie Rooted/Uprooted. Werk van beide kunstenaars is momenteel te zien in Refresh Amsterdam.

Hotspot van Uneme van Tyna Adebowale is een kunst – en sociaal project waarbij diverse interactieve samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met verschillende organisaties en personen. Doel: het opzetten van een mobiele bibliotheek voor bepaalde gekleurde en queer personen, zodat zij kans krijgen om – op een veilige wijze – bepaalde boeken te kunnen lenen, lezen en zich te ‘empoweren’.

Hotspot van Uneme is gerealiseerd in samenwerking met Open Closet LGBT Netherlands en Rainbow Anonymus. 

De performance Abya Yala Dub Gathering van Antonio Guzman is een reactie op het werk van Marianne Nicolson Blood on the Rocks (2020) dat te zien was in de expositie A Fair Share of Utopia bij CBK Zuidoost en Nest te Den haag. In zowel in het werk Blood on the Rocks van Marianne Nicolson, als in Abya Yala Dub Gathering van Antonio Guzman, is het afhandig maken van grond van inheemse gemeenschappen in de Amerika’s de rode draad.